Wat is Rotaract?

Rotaract staat voor een samensmelting van de woorden Rotary & Action en hoort bij een nog grotere overkoepelende organisatie; Rotary. Rotaract is de club voor jongeren die zich actief willen inzetten voor de maatschappij en daarbij hun grenzen willen verleggen. Enerzijds betekent dit dat goede doelen in binnen- en buitenland worden ondersteund. Anderzijds zijn de leden van Rotaract ook een goed doel op zichzelf; door het organiseren en volgen van trainingen, workshops en projecten doen Rotaracters ervaring op en zijn er veel leermomenten. 

Rotaract wordt gevormd door de leden, die allen lid zijn van een lokale Rotaract Club. De leden van Rotaract zijn mannen en vrouwen tussen de 18 en 35 jaar oud; studerend of werkend. Een Rotaracter is ambitieus, enthousiast, sociaal betrokken, heeft een brede interesse en een internationale blik. Rotaract bestaat wereldwijd uit bijna 10.000 clubs en ruim 200.000 leden. Rotaract is wereldwijd actief in ongeveer 160 landen. In Nederland zijn er ongeveer 500 leden, verdeeld over bijna 50 clubs. Participatie in het Rotaract netwerk werpt zijn vruchten dus niet alleen af in Nederland, maar zeker ook in het buitenland. 

Geschiedenis Rotaract Parkstad

Rotaract Club Parkstad valt onder het Districht 1550 en werd opgericht eind 2007. De Charterbijeenkomst was een groot succes met als hoogtepunt natuurlijk de uitreiking van het Charter door toenmalig districtsgouverneur Hans Steinhart. Sindsdien is de club zich actief gaan inzetten om regionale en internationale doelen te steunen door middel van fundraisers, projecten en andere evenementen.

Café D'r Klinge (www.drklinge.nl) in Heerlen wordt al jaren gebruikt voor de vergaderingen en borrels.

Ons Streven

Rotaract Club Parkstad beperkt zich niet tot het steunen van diverse goede doelen, maar draagt ook bij aan het vergroten van je netwerk en de persoonlijke ontwikkeling van haar leden. De club werft middelen voor haar goede doelen via evenementen, waarin sponsoren actief kunnen participeren. De evenementen dragen daarnaast bij aan de naamsbekendheid van de club, waardoor een breder draagvlak wordt gecreëerd voor de goede doelen.

Tijdens de 2 maandelijkse vergaderingen worden beslissingen genomen om de organisatie van verschillende evenementen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de goede doelen, soepel te doen verlopen. Daarnaast wordt er gediscussieerd over het algemeen beleid en dat van de individuele commissies. Verder is er tijd gereserveerd voor gastsprekers en workshops gedurende een aantal van deze vergaderingen en organiseert de club teambuilding activiteiten, zoals de kennismakingsborrel, ledenweekend, kerstdiner en een stedentrip.